>Narodne pesme Etnografskog instituta SANU

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ РЕЧИ У СТИХОВИМА

Ово претраживање се врши у два корака:
1. У првом кораку претражујемо индекс речи свих стихова. Унети основу речи (првих неколико слова) у формулар. Дата је могућност уношења до три основе речи истовремено, да би се олакшало претраживање значењски исте речи (напр. девојка, дјевојка, ђевојка). Наравно, могуће је тражити и три потпуно различите речи.
2. Пошто смо као резултат првог корака добили списак речи, бирамо оне које желимо да нађемо у стиховима.

 

   
основа речи 1: 
основа речи 2: 
основа речи 3: